SLO
oPodjetjuLogo

Vzdrževanje in servis

Nudimo vam ažuren servis ter vzdrževanje že zgrajenih montažnih objektov tako v času garancije kot tudi po izteku garancijskega roka. Poskrbeli bomo za celostna vzdrževalna dela, ki bodo objekt ohranila v dobrem stanju in daljšala njegovo življenjsko dobo.

Streho je priporočljivo vsaj enkrat letno pregledati in preveriti morebitne pomanjkljivosti, ki bi s časom lahko povzročile večjo škodo.
Potrebno je preveriti sistem odvodnjavanja: pretočnost žlot, žlebov in odtokov. Lahko se namreč zgodi, da listje ali smeti ovirajo učinkovito odvodnjavanje, kar lahko povzroči vdor vode v objekt. Z rednimi pregledi se lahko to prepreči in tako izogne večji škodi na objektu in opremi, ki bi zaradi tega lahko nastala.
Pomembno je tudi preverjati pritrditev in tesnjenje strešnih panelov in ostalih elementov.

Na pregledu lahko naši monterji odpravijo tudi poškodbe, ki nastajajo med uporabo in tako omogočijo lep in vzdrževan izgled objekta skozi celotno življenjsko dobo. Za dodatne informacije nas lahko pokličete na telefon +386 (0) 7 39 33 400 ali izpolnite kontaktni obrazec.