SLO
Energetska sanacija objektov

Energetska sanacija objektov

Specifika časa, ki ga živimo, se pri gradnji in obnovi objektov izraža v težnji k trajnostnim rešitvam, ki vodijo k čim večji energetski učinkovitosti objektov in hkrati njihovi estetiki, ki poudarja dovršenost in individualnost. Fasada je tisti element vsakega objekta, ki ustvarja prvi vtis o njem. Pri razvoju fasadnih sistemov poleg tehnološke in vizualne dovršenosti, dajemo velik poudarek trajnemu zadovoljstvu kupca. Pri načrtovanju je naše vodilo poudariti pozitivne lastnosti vgrajenih materialov, z upoštevanjem zakonitosti stroke. S pravilno uporabo vgrajenih materialov in njihovo kombinacijo, pa dosegamo vrhunske vizualne učinke in maksimalno življenjsko dobo.

Gradnjo ali prenovo je možno izvesti zelo hitro, kar pa ne zmanjšuje njene kakovosti. Zaključni elementi fasade omogočajo uporabo različnih materialov in kombinacije le teh. Njihova obdelava pa se lahko prilagaja estetskim zahtevam naročnika, kar še poudarja individualnost.

Zasnova sistemov omogoča uporabnost v najširšem smislu. Fasado lahko namestimo na kakršenkoli tip stene starejšega objekta ali novogradnje. Zaradi svoje prilagodljivosti in oblikovalskih lastnosti, pa jih je smiselno uporabljati tako pri gradnji individualnih, kot tudi javnih objektov.

Fasadni sistemi Armat ponujajo odlične fizikalne lastnosti. V največji možni meri sledijo sodobnim ciljem, ki poudarjajo toplotno izolativnost, zrakotesnost in difuzijsko odprtost fasadnih ovojev, kar omogoča odlično razmerje med toplotnimi dobitki in izgubami, hkrati pa njihova zasnova vpliva na kakovostno uravnavanje klime v objektu, kar vse skupaj tvori prijetno in predvsem zdravo bivalno okolje. Sistemi sledijo tudi želji transformacije v nizkoogljično družbo.

Kakovostna sanacija za varčnejšo energijsko prihodnost

Osnovne lastnosti fasadnih sistemov Armat
  • Odlična zaščita pred zimskim mrazom in poletno vročino - znižuje stroške za ogrevanje/hlajenje objektov.
  • Odlična zvočna izolativnost - preprečuje prehod zvoka od zunaj v objekt in tudi iz objekta navzven.
  • Sposobnost prehajanja zračne vlage skozi fasadni ovoj - ugodno vpliva na počutje v prostoru.
  • Se ne pregreva (fazni zamik) - ugodna temperatura v prostoru.

Energetska prenova objekta pomeni z vidika človeškega življenja dolgoročno naložbo, ki ob pravilni izvedbi ukrepov za zmanjševanje izgub, prinaša velike prihranke v smislu znižanja obratovalnih stroškov.
V našem podjetju Vam svetujemo, predlagamo optimalen sistem prenove vključno z optimizacijo ukrepov, brezplačno izdelamo ponudbo, pomagamo pri pridobivanju kohezijskih sredstev in ne nazadnje, izvedemo vsa dela na objektu.

Investicija in prihranek - znižani obratovalni stroški

Računska letna energijska bilanca za večstanovanjski objekt (po metodologiji za NEH in PH) kaže na naslednje vrednosti:
Obstoječe računsko stanje porabe toplote povprečnega večstanovanjskega objekta je 166 kWh/m2a.
Z osnovno sanacijo ovoja stavbe lahko zmanjšamo letno potrebo po toploti (-40%) na 95 kWh/m2a.
V primeru izboljšane gradbene sanacije dosežemo nadaljnje zmanjšanje (-35%) na 63 kWh/m2a.
S pomočjo učinkovitega lokalnega prezračevanja zagotovimo prestop v razred NEH s končno vrednostjo 38 kWh/m2a.

Ekonomsko vrednotenje scenarijev energetske sanacije kaže, da je po 40 letih obratovanja večstanovanjske stavbe potrebno investirati v osnovno gradbeno sanacijo približno 75 €/m2. V kolikor želimo stavbo z vidika toplotnih karakteristik približati aktualnemu stanju gradbene prakse, je potrebna dodatna investicija v višini 20%, ki vodi v končni znesek 90 €/m2. Za doseganje karakteristik NEH je potrebna še investicija v sistem prezračevanja, ca. 25 €/m2.

Učinkovita sanacija zmanjša potrebno instalirano moč ogrevalnih naprav za faktor 3. S tem posredno znižuje prihodnje investicije pri obnovi ogrevalnega sistema in pri porabi energenta za ogrevanje. Navedeno torej povratno vpliva na »zmanjšanje« investicije, po drugi strani pa se za skoraj 0,5 €/m2 »zmanjšajo« letni obratovalni stroški. Tako korigirana doba vračanja sanacije znaša 7 let. Na koncu izpostavljamo še ostale vidike, ki lahko bistveno vplivajo na odločanje načina izvajanja prenove:
Dvig vrednosti nepremičnine - v prikazanem primeru z (NEH) sanacijo dvignemo ceno stanovanja iz 1.500 €/m2 na vsaj 1.600€/m2 (samo za ca. 7%) torej je investicija celotne sanacije (gradbena dela na ovoju in prezračevanje) že poplačana.
Vsaka sanacija dviguje parametre bivalnega ugodja. Temperature na notranji površini zunanjih sten so višje, zniža se temperatura ogrevanja in zagotovi se kakovost zraka v prostorih stanovanj.

Energijska sanacija stavb, ki zmanjša rabo energije najmanj za faktor 4, je namreč edino izhodišče za razmišljanje o minimalnem obsegu izvajanja ukrepov na stavbah. Končni rezultat optimizirane zasnove celovite prenove pa se giblje med faktorjema 4 in 10, odvisno od specifičnih parametrov analizirane stavbe. Za dosego optimalnih učinkov je potrebno modeliranje različnih variant prenove in njihovo vrednotenje.

(vir: Sanacija večstanovanjskih stavb v pasivnem in nizkoenergijskem standardu, Gradbeni inštitut ZRMK)